Menu

Eagle Lab Caerdydd

 

Cysylltwch â ni
English

 
Follow us on: dilynwch ni ar Twitter dilynwch ni ar Linkedin Tanysgrifio I YouTube

Trwy weithredu yn rhithiol, mae ein tîm Eagle Labs Caerdydd yn cefnogi anghenion entrepreneuriaid, busnesau, crewyr a chymunedau lleol ac yn buddsoddi yn nyfodol Cymru trwy gefnogi economi gynyddol Caerdydd.

Rydym yn darparu rhith-gefnogaeth barhaus, rhaglenni twf a digwyddiadau a gweithdai ar gyfer arloeswyr, sylfaenwyr ac entrepreneuriaid Caerdydd a Chymru.

Beth sy’n mynd ymlaen yn y Lab
 

Mae digwyddiadau yn rhan greiddiol o brofiad Eagle Labs lle rydym yn darparu mynediad at arbenigwyr a hyfforddiant ar ystod eang o bynciau i helpu entrepreneuriaid a busnesau cychwynnol i raddfa a thyfu, a byddem yn falch iawn i chi ddod draw i weld dros eich hun.
 

Gweler holl ddigwyddiadau Caerdydd

 

Manylion Cyswllt

Rydym yma i’ch helpu gydag ystod o wasanaethau cymorth, gan gynnwys mynediad at fentoriad a chyfleoedd cyllido.

Mae tîm y Lab yn ychwanegu cyffyrddiant personol, proffesiynol i bob Lab ac wedi ymrwymo i alluogi aelodau ym mhob ffordd bosibl.

Niki Haggerty-James
Rheolwr Eco-System Caerdydd
+44 (0)7917 270 934 (symudol)

Mel Johnson
Rheolwr y Lab
+44 (0)7788 358 076 (symudol)

Ashley Croome
Peiriannydd y Lab
+44 (0)7788 358 375 (symudol)

 

Get in touch

Share this page

Go back to the top of the page